Lotterier Hur allt började Del 1 utav 8

• Lotterier är i flera typ.

• Arla anekdot
• Kinesiska Handynastin mellan 205 samt 187 f. Kr.

• Keltiska “teulel pren” översätts till “kasta trä” samt betyder “att avvika lott”.

• Iliaden utav Homer

• Lotteri som anordnades av Augustus Caesar.

Lotterier, Lotto och Bingo är som vi alla känner till en form av spel som innebär annorlunda typer utav dragningar för att få ett kostnad alternativt avans.

Dessa typer utav hasardspel är förbjudna av somliga regeringar, när andra stöder den till den nivå att de organiserar ett nationellt eller statligr lotterie.

Det är vanligt att hitta en speciell nivå utav reglering utav lotterier utav regeringar alternativt som i Sverige vari staten innehar bestämt att det ska vara ett statligt monopol med dessutom hörande usla utbetalningar till alla spelande kunder.
.
I begynnelsen av 20-talet var de flesta former av dobbel, inbegripet lotterier samt bingo, förbjudet i många länder, däribland US OF AMERICA samt större delen av Europa.
Detta förblev så fram efter att andra världskriget.

På 1960-talet började kasinon och lotterier dyka upp över hela jorden som ett fason att alstra inkomster förutom skatteintäkter.

Lotterier finns i många format.

Till exempel kan priset vara ett fixerad belopp i kontanter alternativt varor.
I detta format finns det risk för arrangören om ett otillräckligt mängd biljetter säljs.

Oftare är det så att att prissumman kommer att vara en fixerad procentsats av intäkterna.
En aktuell form utav detta är “50-50” draw där arrangörerna lovar att priset kommer att vara 50% utav intäkterna.

Många nya lotterier medger köparna att välja siffrorna på lotten, vilket resulterar i möjligheten av flera besegrare.

Förvärv utav lotter kan ej förklaras enbart med beslut baserade på förväntade vinster.
Anledningen är att lotter mestadels kostar mer än oddsen tillgängliga den förväntade vinsten, så ett förväntat nytta är i själva verket att ej köpa lotter.

Ändå kan lotteri inköp förklaras av fastställande baserade på förväntad avans med de risker som funnits.

Mer generella modeller baserade på nyttofunktioner definierade på övriga sätt än lotteriresultat kan också stå för lotteri förvärv.

Bortsett från lotterivinster, kan lotter och bingobrickor ge sina kund en upplevelse utav spänning, förväntning och att hänge sig åt tanken alternativt en dröm att bli rika.

Om underhållningsvärdet (eller andra icke-monetärt värde) som erhålls igenom att spela är nog bra för en speciell individ, så kan ett köp utav en lott representera en vinst i den totala nyttan.

I ett sådant fall kan en monetär avbräck uppvägas av den förväntade sammanlagda nyttan utav monetära samt icke-monetära vinst, vilket tillverkar köpet till ett rationellt fastställande för den enskilde.

Detta var en del torra information, nu över till lotteri samt bingo historia
Tidig anekdot

De första noterade tecknen på ett lotteri är Keno från den kinesiska Handynastin mellan 205 och 187 f. Kr.

Dessa lotterier tros har bidragit till att bekosta stora statliga projekt som kinesiska muren.

Från den kinesiska “The Book of Songs” (andra årtusendet f. Kr. ) kommer en direktiv till ett
dobbel som “teckning utav trä”, vilket i sammanhanget verkar beskriva lottning.

Från den keltiska eran, Cornish orden “teulel pren” översätts till “kasta trä” och betyder “att dra lott”.

Iliaden utav Homer hänvisar till lappar som placerats i Agamemnons kruka för att avgöra vem som skulle kämpa mot Hector.

De första kända europeiska lotterierna hölls under det romerska riket, framförallt som ett nöje vid middagar.

Var gäst skulle få en biljett, och priserna skulle består mestadels av tjusiga don som serviser.
Var biljettinnehavare skulle vara säker på att vinna något.

Denna art av lotteri var emellertid ej mer än en distribution av gåvor utav rika adelsmän under Saturnalian.
De tidigaste uppgifterna om lotters utbjudande till försäljning är det lotteri som anordnades av romerska kejsaren Augustus Caesar.
Medlen var för reparationer i staden Rom, samt vinnarna fick priser i form av artiklar av annorlunda nytta.