Upptäck kraften i natriumkarbonat när du ska städa i ditt hem

Om du vill undvika farliga kemiska preparat så är natriumkarbonat valet för dig. Tvättsoda och målarsoda kan också använda då SODA av olika slag kan användas vid städning.

Det fungerar utmärkt med natriumkarbonat att städa med då det är starkt fast det är naturligt. Trots det behöver du fortfarande skydda dig själv och dina saker när du använder detta.

Är det fritt fram att använda natriumkarbonat som du vill?

Enligt Livsmedelsverket så är det ofarligt nog att inte begränsas. SODA som hittas i kolsyra är fler ämnen där natriumkarbonat är en av dem.

Till städning kan också bakpulver användas, utöver bakningen och där hittar man natriumvätekarbonat. Vill man ha starkare än så, så är det natriumkarbonat man behöver som finns i färdiga produkter.

bikarbonat

Man kan vara trygg med att på säkert sätt städa med målarsoda eller hushållsoda.

Även om det rör sig om ett naturligt ämne är det viktigt att förstå att natriumkarbonat kan vara mycket irriterande. Det kan orsaka sveda om det intas oralt. Då de ska användas till städning så är de för starka för att ätas.

Ska man måla eller tapetsera så avfettar man ytan med målarsoda. Målarsodan kan också användas på golv när du vill göra rent och förbereda för behandling av golvet. Efter att man använt SODA för att göra rent ytor som ska ha färg så måste man först låta det torka.

Tvättsoda i form av natriumkarbonat är perfekt om man behöver mer kraft vid tvättning.

Eftersom det är ett alkaliskt medel så kan tvättsoda upplevas som magi. Det rår t.o.m. på fett och vax! Stearinfläckar och andra svåra fläckar tas enkelt bort med natriumkarbonat. Men om du vill natriumkarbonat köpa utan annat blandat i flaskan är det kanske inte lika enkelt.

Då det är skapat för det bör du då använda tvättsoda som är starkt nog. Eftersom det finns risk för frätskador bör du vara försiktig. Ska man använda medlet bör man skydda sig med handskar för att undvika skador.

Var köper man tvättsodan och liknande produkter?

Det finns målarsoda där du kan köpa tvättsoda och tvärtom. Man kan köpa dessa produkter i specifika butiker för måleri men också i välsorterade sortiment för hushållsprodukter. Natriumkarbonat kan vara billigare online.

För säkerhetsskull är det bäst att följa produktens instruktioner. Natriumkarbonat pris Svenska produkter ger kanske mer trygghet då du även får instruktionerna på svenska.